V tekmovalnem športu o končnem uspehu odloča veliko faktorjev. Kljub temu da imamo v Sloveniji ogromno znanja in kvalitetnih trenerjev, je področje načrtovanja treninga oziroma ciklizacije prav gotovo tisto, kjer je največ rezerv. V najbolj grobem pomenu ciklizacija predstavlja optimiziranje vadbenega procesa s ciljem čim boljše priprave športnika skozi pripravljalno obdobje ter doseganje stanja športne forme v obdobju tekmovanj. Proces športne vadbe je zelo kompleksen sistem, s številnimi dejavniki, ki ga opredeljujejo in spreminjajo.

Za dobro načrtovanje treninga je torej potrebno poznati ključne elemente procesa športne vadbe in ciklizacije: načela in zakonitosti športne vadbe, osnovne elemente, kot so obremenitev, napor in odmor, pomen ciklizacije, njeno uporabo v športu, njene elemente, načine priprave športnika in končne učinke športne vadbe.

Poznavanje ter pravilna uporaba vseh omenjenih dejavnikov pripomore k večji učinkovitosti treninga ter boljšemu nastopu športnika na samem tekmovanju. Žal so v športnih krogih (v stroki in med trenerji) trdno zasidrani številni stereotipi in neznanje, ki onemogočajo razvoj športnikovega potenciala do njegovih maksimalnih meja. Na to problematiko sem opozoril že v svoji diplomski nalogi, kjer sem poskušal podrobneje predstaviti in razjasniti to področje na primeru atletike. Čeprav so osrednja tema diplomske naloge metalske discipline, so teoretične in praktične informacije v njej koristne in uporabne za prav vse športe. Diplomska naloga je javno dostopna in si jo lahko ogledate na spodnji povezavi.

Center športa in zdravja SEFfit vam nudi analizo, svetovanje ter pomoč pri načrtovanju vašega treninga kot tudi izdelavo mikro-, mezo- ali makrociklusov.